Sluiten

Direct een offerte aanvragen

Vul onderstaand formulier in en vraag direct een offerte aan!
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Toegewijd aan veiligheid, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

Bij ProNed richten we ons op veiligheid, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Dit zijn voor ons de essentiële thema’s die een bijdrage leveren binnen ons maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op de nastreving van doelstellingen voor onder meer milieu, gezondheid en sociale aspecten.

De Sustainable Development Goals in het vizier houdende, gericht op een duurzame ontwikkelingsagenda, waarbij het tegengaan van klimaatverandering, ontwikkeling van adequate infrastructuur en leefbare steden en bestrijden van armoede uitgelicht worden. Wij leggen, net als een aantal van onze samenwerkingspartners, de relatie tussen deze gestelde doelen en de bijdrage die wij als bedrijf kunnen leveren, vanwege de aard van onze activiteiten.

ProNed is bewust bezig met mens en milieu en draagt daar graag haar steentje aan bij. De bussen van ProNed zijn nog jon en daarom minder milieubelastend. In de toekomst willen wij dan ook over op elektrische bussen om zo nog milieuverantwoordelijker te worden. Daarnaast scheiden wij ons afval op verschillende manieren en zijn hier diverse containers voor aangeschaft. Wij scheiden hier karton, plastic, verf en algemeen afval.

ProNed stuurt op voortdurende innovatie, verbetering in kwaliteit en duurzaamheid. Hierdoor leveren wij toegevoegde waarde voor onze klanten. Door onze kennis, technologie en het menselijke kapitaal voegen wij waarde toe aan onze klanten en de samenleving.

De kern van onze MVO-visie is dat wij de omgeving in stand willen houden en onze impact minimaliseren op mens, milieu en omgeving, om een zo leefbare en gezond mogelijke wereld door te geven aan generaties nog te komen.

Wij leveren een belangrijke toegevoegde waarde met ons MVO-beleid aan onze klanten teneinde duurzaamheids- en innovatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Wij streven ernaar om de nadelige gevolgen van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Wij investeren hierbij onder andere in het verbeteren van sociale aspecten als arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Social Return

ProNed voelt zich binnen de samenleving ook verantwoordelijk een maatschappelijke bijdrage te leveren in de vorm van Social Return. Wij proberen een brug te slaan naar diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij vinden het belangrijk dat wij ons steentje bijdragen en dat doen wij op diverse manieren.

Doelgroep en aanpak jeugdwerkloosheid

Alle jongeren verdienen een eerlijke kans op werk. Zodat zij mee kunnen doen aan de maatschappij, hun talenten kunnen ontwikkelen en zichzelf succesvol kunnen maken in het leven. Wij vinden het belangrijk dat jongeren de nodige kennis en ervaring kunnen opdoen in een prettige omgeving waar je als individu echt een aandeel hebt in het bedrijf. Dat geeft (zelf)vertrouwen en draagt bij aan je ontwikkeling. In het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid hebben wij medewerkers aangenomen die binnen deze doelgroep vallen.

Doelgroep leerwerkplekken

Het opdoen van praktijkervaring stelt jongeren beter in staat hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij hebben binnen de organisatie de nodige voorbereidingen getroffen en kennis verzameld aangaande BBL leer/werkplekken. In onze ogen is een BBL leerling aannemen een mooie kans om deze doelgroep voor te bereiden op de arbeidsmarkt en te stimuleren zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Wij zetten ons gedurende de BBL periode in om leerlingen vakvolwassen te maken om ze na deze periode hun dienstverband te laten continueren. Wij zijn inmiddels gecertificeerd tot een erkend leerbedrijf door het SBB. Iedere periode verwelkomen wij onze BBL leerlingen binnen onze organisatie!

Doelgroep 50 plussers

De afgelopen jaren heeft de groep 50 plussers extra aandacht gekregen om gemakkelijker een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te vinden. Iedere periode zullen er acties worden ingezet om deze doelgroep te ondersteunen zichzelf aantrekkelijk aan te prijzen op de arbeidsmarkt. Binnen onze organisatie hebben wij veel waardering voor de kennis en ervaring die deze groep in huis heeft.

Doelgroep WIA/WW

Mensen die thuis zijn geraakt door ziekte of het verlies van een baan, hebben extra uitdagingen te verwerken. Het is een kwetsbare groep, die vaak heel welwillend is om weer aan de slag te kunnen. Wij dragen graag ons steentje bij in het bieden van een baan. Een baan is namelijk onderdeel van je identiteit en biedt je een dagelijkse invulling. Dat biedt perspectief! ProNed heeft een medewerker in dienst genomen vanuit een WIA gerechtigde positie en deze draait naar volle tevredenheid mee binnen ons bedrijf.

Doelgroep stagiaires

Iedere nieuwe stageperiode bieden wij 3e en 4e jaars studenten van diverse opleidingen de kans om bij ons hun theoretische kennis in de praktijk te brengen. Wij geloven in de frisse wind die door onze organisatie heen waait en waarderen de inbreng van de studenten. En natuurlijk vinden wij het van maatschappelijk belang dat wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de relevante competenties, zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt enorm kunnen vergroten. Op deze manier ontstaat een klassieke win-win situatie.

Maatschappelijke bijdrage aan gezondheid

Teruggeven aan de maatschappij vinden wij een belangrijk gegeven. Het biedt ons voldoening terug te kunnen geven aan onze medemens. Vitaliteit is een belangrijk onderdeel van de gezondheid van de mens. Een van de manieren om vitaal zijn en te blijven is goed zorgen voor een gezond lichaam door te sporten. Daarnaast draagt de sociale component, dus het onderdeel uitmaken van een groep, team of vereniging, positief bij aan je gezondheid. Om die reden sponsoren wij jaarlijks meerdere lokale sportverenigingen.

Maatschappelijke bijdrage aan kinderen

In ons land krijgen elk jaar 550 kinderen tussen de 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn dus 10 kinderen per week. Er is nog veel kostbaar onderzoek nodig om de genezingskans van de huidige 75% naar de gewenste 95% te kunnen vergroten, aldus de doelstelling van KIKA. Specialisten zijn overtuigd dat nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen worden ontwikkeld.